Spring naar content
CreW
!!!

Jongerenwerker in Breda - 2022/033

Jongerenwerker in Breda – 2022/033

32 – 36 uur

Schaal 8 (CAO: Sociaal Werk)

Stadionstraat 5, 4815 NC Breda

Einddatum reactie: 31 augustus 2022

 

Dit doe je als Jongerenwerker binnen het veiligheidsdomein (via Surplus)

Het jongerenwerk is een laagdrempelig voorziening voor jongeren met afstand tot de maatschappij. Het jongerenwerk is daar waar de jongeren zijn en op tijden dat de jongeren er zijn. Zij weet duurzame contacten op te bouwen met de jongeren en vanuit die contacten gedragsverandering te bewerkstelligen. Het Jongerenwerk dat ingezet wordt vanuit het veiligheidsdomein richt zich specifiek op risicojongeren die dreigen af te glijden naar overlast gevend en crimineel gedrag.

 

Bredaas Model Aanpak Jongerenoverlast

Vanuit de afdeling veiligheid in Breda is er een specifieke aanpak jeugdveiligheid. Dit doet de gemeente Breda door middel van het Bredaas model aanpak jongerenoverlastgericht op overlastlocaties, jeugdgroepen en individuele risicojongeren. Binnen het bestaande Jongerenwerk is er op dit moment geen gespecificeerde opdracht op veiligheid en is er onvoldoende capaciteit om een opdracht vanuit veiligheid verder vorm te geven. De gemeente Breda is daarom op zoek naar extra jongerenwerkers die aan de slag gaan vanuit het veiligheidsdomein. Deze extra opdracht richt zich op de wijk Hoge Vucht.

 

De opdracht voor Jongerenwerk-plus:         

De jongeren bereiken en duurzaam contact opbouwen. Het in beeld brengen van de jongeren, hun problematiek en wat hen bezighoudt. Inzet plegen op grensoverschrijdend gedrag en het herkennen van signalen die duiden op crimineel gedrag of het risico op het ontwikkelen van crimineel gedrag. Actief komen met oplossingsrichtingen. Gericht op samenwerken.
Inzet bij (mogelijke) maatschappelijke onrust en flexibiliteit om in te spelen op actuele situaties.

 

Het team Jongerenwerk-plus bestaat uit:                                                                                                                                       

Professionele opgeleide jongerenwerkers (hbo) en geen ervaringsdeskundigen of rolmodellen.
De jongerenwerkers hebben expertise met probleemwijken, overlast en criminaliteit.
De jongerenwerkers komen niet uit de wijk en hebben er ook geen connectie mee.
De jongerenwerkers hebben ervaring met inzet op moeilijk bereikbare doelgroepen.
De jongerenwerkers hebben ervaring met het samenwerken met partners vanuit veiligheid en het sociaal domein.
De jongerenwerkers zijn outreachend en goed benaderbaar voor jongeren. Ze zoeken de jongeren actief op.

 

Over jou:

Je beschikt over een relevante HBO-opleiding, bij voorkeur gericht op agogisch werk. Werken met jongeren zit je in het bloed.
Je bent een stevige persoonlijkheid, actief en vindingrijk.
Je bent bereid tot onregelmatig werken, vooral in de avonden en in het weekend.
Je weet jongeren te vinden, vindt makkelijk aansluiting bij jongeren en hun interculturele leefwereld.
Er wordt van het Jongerenwerk-plus verwacht dat zij zelf bedenkt op welke wijze jongeren het best bereikt kunnen worden.
Jongerenwerk-plus werkt veel ambulant en kan aansluiten bij activiteiten van collega jeugdwerkers uit de wijk.
Jongerenwerkers-plus zijn herkenbaar aan hun outfit bijvoorbeeld een duidelijke jas met logo.
Jongerenwerk-plus kan zelf ook activiteiten organiseren (op projectbasis) die tijdelijk van aard zijn en die ondersteunend zijn aan het bereiken of motiveren van de doelgroep, maar die nooit een doel op zichzelf zijn.

 

Dit zoek je in jouw baan

Surplus is een grote organisatie en kent een informele cultuur waar oog is voor de medewerker.
Overeenkomst voor maximaal 36 uur per week (kleinere contracten zijn ook bespreekbaar !), bepaalde tijd. Na gebleken geschiktheid ontvang je een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een werkgever die graag hoort wat er beter kan en open staat voor nieuwe ideeën.

 

INTERESSE?

Solliciteren kan door op de website van Surplus, je kunt daar direct je brief en CV toevoegen.

Voor eventuele vragen of extra informatie kun je contact opnemen met Vicky Corthout – leidinggevende,  via 06-34593080 of mail: vicky.corthout@surplus.nl

Word Jongerenwerker in Breda! (werkenbijsurplus.nl)