Spring naar content
ben BAaS
FlEX
!!!

Stagiaire Breda 2021/2022

Het jongerenwerk van Surplus zet zich in om jongeren te laten opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving. Jongerenwerkers creëren deze kansrijke, veilige leefomgeving door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling en het bieden van individuele begeleiding. We hebben in Breda ruimte voor vier stagiaires die zich hierin kunnen vinden.

Bekijk vacature

Vrijwilligers gezocht!

Een uitdagende functie in diverse wijken van Breda met een toffe doelgroep? Dat kunnen wij bieden bij het jongerenwerk van Surplus! Met een vast team jongerenwerkers wordt dagelijks op straat, maar ook zeker via Social Media de verbinding met de jongeren in de wijk gezocht. Verschillende projecten worden georganiseerd, zoals Chillmiddagen voor Jonge Mantelzorgers, jongerenwerk op school, Meidenwerk, en nog veel meer! Het jongerenwerk van Surplus wordt zo groots mogelijk aangepakt. En hier is jouw hulp nodig!

Bekijk vacature

Jongerenwerker in Breda – 2022/033

Het jongerenwerk is een laagdrempelig voorziening voor jongeren met afstand tot de maatschappij. Het jongerenwerk is daar waar de jongeren zijn en op tijden dat de jongeren er zijn. Zij weet duurzame contacten op te bouwen met de jongeren en vanuit die contacten gedragsverandering te bewerkstelligen. Het Jongerenwerk dat ingezet wordt vanuit het veiligheidsdomein richt zich specifiek op risicojongeren die dreigen af te glijden naar overlast gevend en crimineel gedrag.

Bekijk vacature
surplus_ben